XFactor

Advokat Hans Christian Galst er igen udpeget af Danmarks Radio som rådgiver for deltagerne i X-Factor 2017

Nyboder

Advokat Kristian Dreyer vinder voldgiftssag for Bent Barsdal A/S mod Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse om ekstrakrav ved renovering af Nyboder

Koeler

Advokat Kristian Dreyer får Uni-Trafo Technic frifundet i retssag anlagt af Teknologisk Institut. Tvisten omhandlede bl.a. regler om den europæisk CE-mærkning samt EU's lavspændingsdirektiv.

Attendo

Advokat Kristian Dreyer bistår Attendo i forbindelse med etablering af nye plejehjem. Attendo AB er børsnoteret på NASDAQ Stockholm.

VVS

Advokat Hans Christian Galst bistår VVS firmaet Christoffersen & Knudsen A/S med generationsskifte. Hans Christian Galst indtræder samtidigt i deres bestyrelse.

nybyggeri

Advokat Kristian Dreyer rådgiver om grundsalg i Københavns Sydhavn

csl

Advokat Christian Steen Laursen har bistået ejerne af Vinther & Strøm A/S med et frasalg af virksomheden til Bravida Danmark A/S. Virksomheden beskæftiger 52 medarbejdere.

Erhvervs- & selskabsret

1

Vi rådgiver bl.a. om valg af selskabsform, virksomhedsoverdragelser, koncernstrukturering, børs- og selskabsret, aktionærforhold, generationsskifte, omstruktureringer, immaterialret, udarbejdelse af virksomhedens kommercielle kontrakter og meget mere.

Læs mere

Fast ejendom & byggeri

2

Vi rådgiver bl.a. om alt indenfor køb og salg af fast ejendom, sale-and-lease-back projekter, finansiering, byggerier, entreprisekontrakter, projekt-udvikling, lejeret, erhvervslejeret, miljø- og planforhold og udenlandske ejendomme/projekter. Vi er førende inden for andels- og ejerlejlighedsretten, og har skrevet lærebøger og underviser inden for feltet.

Læs mere

Rets- & voldgiftssager

Rets & voldgiftsager

Førelse af retssager har altid været en af hjørnestenene i advokatgerningen og i vores forretning, og vi hører blandt dem, der fører flest retssager. Vi anvender aktivt domstolene i konfliktløsningen, og repræsenterer vores kunder ved samtlige retsinstanser og i alle anke- og voldgiftsnævn. Vi fungerer som voldgiftsdommere og boligdommere.

Læs mere